Yaşam Koçluğu

 

Koçluk; akıl ve ruh sağlığı açısından sorunları olmayan bireylerin ve grupların özel yaşamlarını ve iş performanslarını zenginleştirmektir. Bulundukları yerden, ulaşmak istedikleri yere varmalarına; isteklerine, hayallerine ve gerçekçi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

Yaşam Koçu, psikolojik destek sağlar, bilgi verir ve kişiyi cesaretlendirir. Kişinin hedeflerine ve amaçlarına varmalarına yardımcı olurlar.Belirli bir alanda performanslarını geliştirmelerine, yaşam kalitelerini arttırmalarına ve ileriye gitmelerine de destek olurlar. Kişiyi zor zamanlarında cesaretlendirir ve destekler.

Koçlar dinler, gözlem yapar ve koçluk yaklaşımını her danışanın gereksinimlerine uydururlar. Çözümlerin ve stratejilerin danışanda olduğuna inanırlar; danışanın yaratıcılığına ve becerisine güvenirler. Danışanın sahip olduğu becerileri, zenginliği ve yaratıcılığı ortaya çıkarmak için destek sağlarlar.

Tüm hayatını hakkında bilgi sahibi olan, kim olduğunu ve neye ihtiyacı olduğunu bilen kişinin kendisidir. Yaşam koçluğu sürecinde; istediğiniz şeylerin neden gerçekleşmediğini anlamak, hayatınızda olumsuz giden bir çok şeyin nedenini keşfetmek, hayatta denge ve tatmin yaratmak, değişim ve gelişim fırsatlarını görmek, anlamlı bir hayat için potansiyelin maksimum kullanılması hedeflenir.

 

Koçluk hizmeti alma nedenleri:

·         Hedefini bulma

·         Başarısını daha ileri taşıma

·         Sağlıklı karar verme

·         İçindeki dehayı, potansiyeli ortaya çıkarma

·         Kaygıyla başa çıkma

·         Kendini ifade edebilme

·         Zor insanlarla başa çıkma

·         Daha iyi iletişim kurabilme

·         Temel iletişim becerileri ve empatik anlayış geliştirme

·         Problem çözme becerileri kazanma

·         Stres yönetimi

·         Problemlerle başa çıkma

·         Daha verimli çalışma yöntemleri

·         Çatışma çözme becerileri

·         Beden dilini etkin kullanma

·         Kendini ifade etme

·         Duygusal zeka ile iş hayatında başarılı ve özel hayatta mutlu olma