Özgüven Problemleri

  

Çocukluk döneminde görülen baskılar ve eleştiriler özgüven sorunlarının temelini oluşturur. Sonraki yıllarda da, okul hayatında, arkadaş ilişkilerinde, beden algısıyla ilgili  veya iş hayatında yaşanan küçük gibi görünen fakat duygusal olarak ağır travmalara neden olan sebepler kişinin özgüven sorunu yaşamasına neden olur.  En önemlisi hayatı boyunca bu durum ilişkilerini ve iş hayatını etkiler.  Bir çocuk aile içerisinde eleştirilmişse yada sınıf içerisinde söylediği bir şeyden dolayı gülünç duruma düşmüş ise bir daha toplum içerisinde yada otorite konumundaki insanların yanında kendini ifade edemez, heyecanlanır ve kendini kötü hisseder. Yapamadığı şeylerden dolayı da devamında kendine kızma ve suçluluk gibi duygular ortaya çıkar. Özgüven sorunu yaşayanlar:

·         Kendi kendinizi sürekli eleştirir

·         Her şeyin olumsuz tarafını görür

·         Hayal kırıklığı ve başarısızlık olma korkusu yaşar, umutsuzdur

·         Bazı küçük başarısızlıkları tüm hayatına yayar ve geneller

·         Hedefi yoktur yada gerçekleştiremeyeceği kaygısı yüksektir

·         Sahip olduklarınıza değil, olmadıklarınıza odaklanır

·         Pişmanlık ve çaresizlik duyguları fazladır

·         Diğerlerini kendinden daha üstün görür

·         Yeteneklerinizi küçümser

·         Ezik bir ruh hali içerisindedir

 

 

Tedavi;

Psikoterapi sürecinde kişinin benlik saygısını artırmak ve doğuştan gelen kendini gerçekleştirme potansiyelinin farkına varmasını, yaşadığı olaylara, ilişkilere daha gerçekçi bir düzlemde bakmasını sağlamayı hedefler.