Aşağıda zaman zaman herkeste olabilecek yakınma ve sorunların bir listesi vardır. Lütfen her birini dikkatlice okuyunuz. Sonra bu durumun bugün de dâhil olmak üzere son bir ay içinde sizi ne ölçüde huzursuz ve tedirgin ettiğini göz önüne alarak aşağıda belirtilen tanımlamalardan uygun olanının numarasını seçiniz

Tanımlama : (0 Hiç) > (1 Çok Az) > (2 Orta Derece) > (3 Oldukça Fazla) > (4 Aşırı Düzeyde)0

1

2

3

4

1.)

Baş ağrısı

2.)

Sinirlilik ya da içinin titremesi

3.)

Zihinden atamadığınız yineleyici (tekrarlayıcı) hoşa gitmeyen düşünceler

4.)

Baygınlık ve baş dönmeler

5.)

Cinsel arzuya ilginin kaybı

6.)

Başkaları tarafından eleştirilme duygusu

7.)

Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri

8.)

Sorunlarınızdan pek çoğu için başkalarının suçlanması gerektiği fikri

9.)

Olayları anımsamada (hatırlamada) güçlülük

10.)

Dikkatsizlik veya sakarlıkla ilgili endişeler

11.)

Kolayca gücenme, rahatsız olma hissi

12.)

Göğüs veya kalp bölgesinde ağrılar

13.)

Caddelerde veya açık alanlarda korku hissi

14.)

Enerjinizde azalma veya yavaşlama hali

15.)

Yaşamınızın sona ermesi düşünceleri

16.)

Başka kişilerin duymadıkları sesleri duyma

17.)

Titreme

18.)

Çoğu kişiye güvenilmemesi gerektiği düşüncesi

19.)

İştah azalması

20.)

Kolayca ağlama

21.)

Karşı cinsten kişilerle ilgili utangaçlık ve rahatsızlık hissi

22.)

Tuzağa düşürülmüş veya tuzağa yakalanmış hissi

23.)

Bir neden olmaksızın aniden korkuya kapılma

24.)

Kontrol edilmeyen öfke patlamaları

25.)

Evden dışarı yalnız çıkma korkusu

26.)

Olanlar için kendini suçlama

27.)

Belin alt kısmında ağrılar

28.)

İşlerin yapılmasında erteleme düşüncesi

29.)

Yalnızlık hissi

30.)

Karamsarlık hissi

31.)

Her şey için çok fazla endişe duyma

32.)

Her şeye karşı ilgisizlik hali

33.)

Korku hissi

34.)

Duygularınızın kolayca incitilebilmesi hali

35.)

Diğer insanların sizin düşündüklerinizi bilmesi hissi

36.)

Başkalarının sizi anlamadığı veya hissedemeyeceği duygusu

37.)

Başkalarının sizi sevmediği ya da dostça olmayan davranışlar gösterdiği hissi

38.)

İşlerin doğru yapıldığından emin olabilmek için çok yavaş yapmak

39.)

Kalbin çok hızlı çarpması

40.)

Bulantı ve midede rahatsızlık hissi

41.)

Kendini başkalarından aşağı görme

42.)

Adale (kas) ağrıları

43.)

Başkalarının sizi gözlediği veya hakkınızda konuştuğu hissi

44.)

Uykuya dalmada güçlük

45.)

Yaptığınız işleri bir ya da birkaç kez kontrol etme

46.)

Karar vermede güçlük

47.)

Otobüs, tren, metro gibi araçlarla yolculuk etme korkusu

48.)

Nefes almada güçlük

49.)

Soğuk veya sıcak basması

50.)

Sizi korkutan belirli uğraş, yer veya nesnelerden kaçınma durumu

51.)

Hiç bir şey düşünmeme hali

52.)

Bedeninizin bazı kısımlarında uyuşma, karıncalanma olması

53.)

Boğazınıza bir yumru takınmış hissi

54.)

Gelecek konusunda ümitsizlik

55.)

Düşüncelerinizi bir konuya yoğunlaştırmada güçlük

56.)

Bedeninizin çeşitli kısımlarında zayıflık hissi

57.)

Gerginlik veya coşku hissi

58.)

Kol ve bacaklarda ağırlık hissi

59.)

Ölüm ya da ölme düşünceleri

60.)

Aşırı yemek yeme

61.)

İnsanlar size baktığı veya hakkınızda konuştuğu zaman rahatsızlık duyma

62.)

Size ait olmayan düşüncelere sahip olma

63.)

Bir başkasına vurmak, zarar vermek, yaralamak dürtülerinin olması

64.)

Sabahın erken saatlerinde uyanma

65.)

Yıkanma, sayma, dokunma gibi bazı hareketleri yenileme hali

66.)

Uykuda huzursuzluk, rahat uyuyamama

67.)

Bazı şeyleri kırıp dökme isteği

68.)

Başkalarının paylaşıp kabul etmediği, inanç ve düşüncelerin olması

69.)

Başkalarının yanında kendini çok sıkılgan hissetme

70.)

Çarşı, sinema gibi kalabalık yerlerde rahatsızlık hissi

71.)

Her şeyin bir yük gibi görünmesi

72.)

Dehşet ve panik nöbetleri

73.)

Toplum içinde bir şey yer veya içerken huzursuzluk hissi

74.)

Sık sık tartışmaya girme

75.)

Yalnız bırakıldığında sinirlilik hissi

76.)

Başkalarının sizi başarılarınız için yeterince takdir etmediği duygusu

77.)

Başkaları ile olunan durumlarda bile yalnızlık hissetme

78.)

Yerinizde duramayacak kadar rahatsızlık duymak

79.)

Değersizlik duygusu

80.)

Size kötü bir şey olacakmış duygusu

81.)

Bağırma ya da eşyaları fırlatma hali

82.)

Topluluk içinde bayılacağınız duygusu

83.)

Eğer izin verirseniz insanların sizi sömüreceği duygusu

84.)

Cinsiyet konusunda sizi çok rahatsız eden düşüncelerinizin olması

85.)

Günahlarınızdan dolayı cezalandırılmanız gerektiği düşüncesi

86.)

Korkutucu türden düşünce ve hayaller

87.)

Bedeninizde ciddi bir rahatsızlık olduğu düşüncesi

88.)

Başka bir kişiye karşı asla yakınlık duymama

89.)

Suçluluk duygusu

90.)

Aklınızda bir bozukluğun olduğu düşüncesi