Satiriasis

Bir erkeğin cinsel ilişkide bulunmadan duramamasıdır. Günümüzde hiperseksüalite, normal dışı bir durum olarak kabul edilir. Psikolojik bir hastalık olarak tanımlanır. Hiperseksüalite, 6 aydan uzun bir süre tek eşli ilişkiye dayanamamadır. Doyumsuzluğa varana aşırı seks düşkünlüğüdür. Cinsel duygu ve isteklerin kişiyi köleleştirmesidir. Tek bir eşle yetinemeyen, normalin üzerinde cinsel ilişki kuran ve seçici olamayan bu erkekler, genellikle sürekli bir ilişkiye sahip değildirler. Kişi, seks bağımlılığını genellikle aradan geçen 6-7 yıl sonra anlar ve hayatını kötü etkilemeye başladığına inandığında tedavi olmaya razı olur. Aşırı seks düşkünlüğü erkekteki cinsellik dışı tüm duyguları baskılar, iradeyi, aklı ve ahlakî değerleri yok sayar. Kişiyi yanlızca kadınların peşinde koşan biri haline getirir.

Satiriasisin Nedenleri;

·         Çocukluğun sevgisiz ve güvensiz bir ortamda yaşanmış olması,

·         Kimlik örgütlenmesindeki sorunlar,

·         Çocuğun koşullu sevginin olduğu bir ortamda yetişmesi,

·         Ruhsal bozukluklar,

·         Genetik faktörler,

·         Organik beyin hastalıkları,

·         İç salgı bezi düzensizlikleri,

 

Tedavi;

Çocukluğunda sevgisiz ve güvensiz bir ortamda yaşamış hiperseksüel erkekler çocuklukta bulamadıkları ruhsal ve bedensel sıcaklığı sürekli değişen partnerlerde ararlar. Bu nedenle gerçek doyumu bulamazlar. Sürekli kendilerinin kanıtlamak için yeni kadınlar fethetmek gereksinimi duyarlar. Tedavisi zordur. Bu hastalarda önce dengeli bir ruh hali yaratmak gerekir. Sıkıntıyı gidermek için bir takım ilaçlarla tedavi ve ardından psikoterapi gerekir.